Showing 1–12 of 20 results

Khăn giấy lau thấm dầu công nghiệp

Khăn lau kháng khuẩn Kleenex Wet Wipe

Khăn giấy lau thấm dầu công nghiệp

Khăn lau kháng khuẩn Kleenex Soft Wipe

Khăn giấy lau thấm dầu công nghiệp

Khăn lau vải siêu mịn Microfiber

Khăn giấy lau thấm dầu công nghiệp

Gối và thảm thấm dầu WypAll*

Khăn giấy lau thấm dầu công nghiệp

Khăn lau vải không dệt Kimtech EPIC

Khăn giấy lau thấm dầu công nghiệp

Khăn lau phòng sạch Kimtech W5

Khăn giấy lau thấm dầu công nghiệp

Khăn lau ướt chuyên dụng Kimtech* WETTASK